Λάρισα 1 BF
Βόλος 1 BF
Τρίκαλα 1 BF
Καρδίτσα 1 BF
Κατερίνη 2 BF