Λάρισα 1 BF
Βόλος 2 BF
Τρίκαλα 1 BF
Καρδίτσα 1 BF
Κατερίνη 1 BF