ΕΟΠ: Περισσότεροι από 40.000 θάνατοι από χρόνια έκθεση στο διοξείδιο του αζώτου

Βελτίωση παρουσιάζει η ποιότητα του αέρα στην ήπειρο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ωστόσο η συγκέντρωση ρύπων παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Δημοσίευση:

Στις 15 Νοεμβρίου 2021, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσίευσε την έκδοση  «Ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη» για το 2021 , μια έκθεση υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης του αέρα που αναπνέουμε στην Ευρώπη, καθώς και ανάλυση των επιπτώσεων του αλλαγές στην ποιότητα του αέρα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ, η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, 364.200 θάνατοι που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα σημειώθηκαν στην ΕΕ (27 κράτη μέλη) το 2019, εκ των οποίων 40.400 πρόωροι θάνατοι μπορούν να αποδοθούν σε χρόνια έκθεση στο διοξείδιο του αζώτου.

Ενώ οι εκπομπές και η συγκέντρωση ρύπων όπως τα NOx συνέχισαν να μειώνονται την τελευταία δεκαετία, τα επίπεδα παραμένουν ακόμη υψηλά. Αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα που λαμβάνει  ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-5P σε καθημερινή βάση. Αυτή η παραπάνω απεικόνιση μας δείχνει τη μέση τιμή του τροποσφαιρικού διοξειδίου του αζώτου (NO2) που ανιχνεύθηκε μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου 2021. Υψηλές συγκεντρώσεις αυτού του επικίνδυνου ρύπου μπορούν να παρατηρηθούν στην κοιλάδα του Πάδου (Βόρεια Ιταλία) και στην κεντρική Ευρώπη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης της Ισπανίας, διοργάνωσαν το τρίτο Φόρουμ της ΕΕ για τον Καθαρό Αέρα στη Μαδρίτη. Αυτή η εκδήλωση προσβλέπει  στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών πολιτικών και έργων για την ποιότητα του αέρα, καθώς και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας του αέρα της ΕΕ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επικαιρότητα