Αθήνα 3 BF
Πάτρα 1 BF
Ηράκλειο 12° 4 BF
Λάρισα 1 BF